Avis legal

Condicions generals

DRET DE LA INFORMACIÓ: En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades: l’entitat titular d’adventista.es així com dels seus micro llocs web (d’ara endavant, el Lloc web) és la Fundació Residència Maranatha, entitat social sense ànim de lucre constituïda d’acord amb la legislació espanyola, proveïda amb CIF G-08876542 0 i domicili en Carretera de Cànoves quilòmetre 2,5 (Ca Julià Gros) de Cardedeu a Barcelona, Espanya. Pots posar-te en contacte amb nosaltres a través de la següent adreça de correu electrònic direccio@residenciamaranatha.org, o si ho prefereixes, a través del telèfon 938450027.

USUARIS: L’accés i/o ús dels llocs web de Fundació Residència Maranatha atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les citades Condicions seran aplicable independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d’obligat compliment.

ÚS DEL LLOC WEB: el Lloc web de Fundació Residència Maranatha proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant, «els continguts») en Internet pertanyents a Fundació Residència Maranatha o als seus llicenciadors, als quals l’USUARI pot tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del Lloc web. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per a accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial d’aquesta. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que Fundació Residència Maranatha ofereix a través del seu Lloc web i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de Fundació Residència Maranatha, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. Fundació Residència Maranatha reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Fundació Residència Maranatha no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

PROTECCIÓ DE DADES: Fundació Residència Maranatha compleix amb les directrius de la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica i altra normativa vigent a cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per a això, al costat de cada formulari de recapto de dades de caràcter personal, en els serveis que l’USUARI pugui sol·licitar a Fundació Residència Maranatha, farà saber a l’USUARI de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-lo de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si escau. Així mateix, Fundació Residència Maranatha informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials a cada moment. POLÍTICA DE PRIVACITAT

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL: Fundació Residència Maranathaper si o com a cessionària, és propietària de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de les seves pàgines webs, així com dels elements continguts en elles (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Fundació Residència Maranatha o bé dels seus llicenciadors. Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Fundació Residènica Maranatha L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Fundació Residència Maranatha. Podrà visualitzar els elements del Lloc web i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el les pàgines de Fundació Residència Maranatha.

GARANTIES I RESPONSABILITAT: Fundació Residència Maranatha no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

MODIFICACIONS: Fundació Residència Maranatha es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu Lloc web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en el seu Lloc web.

ÚS DE GALETES: Fundació Residència Maranatha podrà utilitzar galetes per a personalitzar i facilitar al màxim la navegació de l’USUARI pel seu Lloc web. Les galetes s’associen únicament a un USUARI anònim i el seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir dades personals de l’USUARI. L’USUARI podrà configurar el seu navegador perquè notifiqui i rebutgi la instal·lació de les galetes enviades per Fundació Residència Marnatha, sense que això perjudiqui la possibilitat de l’USUARI d’accedir als Continguts.

ENLLAÇOS: En el cas que en el Lloc web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, Fundació Residència Maranatha no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Fundació Residència Maranatha assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.
Sense perjudici de l’anterior, alguns enllaços estaran prèviament negociats o consensuats amb el responsable del contingut enllaçat, de manera que es generi una contraprestació per les accions realitzades lliurement per l’USUARI. Aquesta situació no afectarà en cap cas a l’exclusió de responsabilitat sobre el contingut enllaçat ni a la independència d’aquest medi de comunicació.

COMENTARIS I OPINIONS: En cas que el Lloc web permetés als usuaris publicar comentaris i opinions en el Lloc web, els usuaris declaren expressament que tots els continguts que publiquin en el Lloc web són de la seva propietat exclusiva, o bé que compten amb l’autorització expressa dels titulars d’aquests, fent-se els usuaris exclusivament responsables en cas que aquests continguts no vulnerin els drets de tercers. Els usuaris hauran de tenir en compte que tals comentaris i opinions no hauran de contenir expressions que no siguin aptes per a tots els públics, ni han d’incorporar continguts indecorosos o que no es considerin apropiats o que fereixin la sensibilitat general. En particular el Lloc web no permetrà:
Publicacions discriminatòries: En cap cas es permetran publicacions que vagin en contra d’un particular i que vulnerin els principis del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, a la pròpia imatge i a la dignitat de la persona. Es prohibeix qualsevol tipus de publicació discriminatòria ja sigui per motius de raça, sexe, religió, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social.

2. Contingut degradant: No estan permeses aquelles publicacions que siguin intimidants, amenaçadores degradants o que de qualsevol manera promoguin la violència contra una persona o un col·lectiu determinat.

3. Continguts publicitaris: No està permès utilitzar el Lloc web com a mitjà per a realitzar publicitat, promoció de negocis, marques o elements personals, així com obtenir direccions d’e-mail a les quals posteriorment poder remetre comunicacions de caràcter comercial no sol·licitades.

4. Continguts que promoguin conductes autolesives: Es prohibeix tot tipus de publicacions que promogui el consum de substàncies estupefaents, així com aquelles publicacions que tinguin com a objectiu incitar a trastorns alimentosos i a l’autolesió.

DRET D’EXCLUSIÓ: Fundació Residència Maranatha es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al seu Lloc web i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.
LEGISLACI: Fundació Residència Maranatha perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu Lloc web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA: Fundació Residència Maranatha podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

Doneu als vostres éssers estimats una atenció de qualitat en la qual podeu confiar

La Fundació Maranatha és una institució privada sense ànim de lucre que disposa de places de residència privada i places col·laboradores amb la Generalitat de Catalunya, oferint servei de centre de dia i residència assistida.

Contacte

©Copyright 2022. Residència Maranatha. All Rights Reserved | Disseny web beta!ent