Treballadora social

Atenció i informació al resident i a les seves families durant el procés de l’ingrés, és a dir, abans i el mateix dia i realització d’una valoració social del resident. Després es fa un seguiment amb el propi resident i amb les families. Coordinacció amb els Serveis socials i altres administracions per tot el que representi els interessos del residents, gestionant la documentació que sigui necessaria i si es possible la Llei de dependència.

Realitzar juntament amb la resta de personal un Pla individual d’atenció interdisciplinari dels residents per treballar de manera conjunta per aconseguir el màxim benestar de l’avi.