Terapeuta ocupacional

El terapeuta ocupacional s’encarrega d’assegurar que el resident sigui el més funcional i autònom possible. Per aconseguir-ho, fa una evaluació inicial al resident i es planteja uns objectius segons les mancançes funcionals que presenta i que pot assolir.

Un cop marcat l’objectiu personal del resident, estudia la manera d’aconseguir-ho i aplica les mesures més adients ja sigui amb treball de psicomotricitat, de llenguatge, o de rehabilitació o amb l’adaptació d’ajudes tècniques que faciliten la funcionalitat de les seves capacitats. I com l’autonomia personal del resident es variable, li fa un seguiment exhaustiu per readaptar els objectius i/o pla d’actuació.

A banda del treball directe amb el resident, també participa a les reunions interdisciplinars amb la resta de tècnics i profesionals del centre per estudiar la situació de cada usuari i decidir de forma conjunta els objectius a proposar.