Psicòloga

Les funcions més rellevants de la psicòloga es desenvolupen en dues àrees: els residents i els seus familiars.

  • Realitzar l’avaluació psicològica, el diagnòstic emocional i conductual dels residents.
  • Potenciar les capacitats cognitives en les persones amb demència mitjançant tallers i sessions de psicoestimulació.
  • Oferir atenció psicològica als residents i fer el seguiment de les àrees que estan afectades.
  • Participar en les reunions setmanals de l’equip interdisciplinari
  • Fer entrevistes de seguiment i proporcionar pautes d’intervenció que els ajudi a afrontar millor la malaltia del familiar.
  • Acompanyar a la família en el procés d’atenció al dol i afrontament a la mort.