Metge

A la residència Maranatha el metge ofereix atenció integral personalitzada, en contacte directe amb el resident i les famílies, que tenen un paper molt important en la presa de decisions. En l’ingrés, al nou resident se li fa un estudi dels seus antecedents mèdics i de la seva evolució en els últims mesos, amb l’objectiu de detectar problemàtiques recents i en el cas de pèrdua d’autonomia recuperar en el que sigui possible la que tenía.

Conjuntament amb el servei d’infermeria el metge atén les necessitats assistencials dels usuaris. Realitza els exàmens mèdics, diagnòstics i prescriu els tractaments més adequats en cada cas per dur a terme les teràpies preventives, assistencials i de rehabilitació dels diagnòstics clínics i funcionals dels residents del centre.