Equinoteràpia 🐎

Fer-se gran comporta una sèrie de canvis que sovint costen d’acceptar però amb els cavalls podem treballar de moltes maneres per tal de donar acompanyament durant aquesta transició.

Des d’un manteniment físic, passant per un acompanyament emocional, a activitats lúdicomemorístiques i de creació de rutines, fins a la sim ple companyia, i és que els cavalls, per la seva pròpia naturalesa, no ens jutgen ni pel nostre aspecte ni per les nostres capacitats. Poder estar tant a prop d’un animal tan gran augmenta l’autoestima, millora el sentit d’autoeficàcia i redueix l’estrès i ansietat.

A més a més, l’entorn i jardins dels que disposem a la residència Maranatha fa possible que Maia Equinoteràpia pugui apropar-nos els cavalls al nostre centre per tal que tothom en pugui gaudir la seva companyia.